Välkommen till Blåsmarks Elservice!

Blåsmarks Elservice arbetar med elinstallationer och service av elanläggningar i hus, allt från starkström till datakablar. Företaget är inriktat på service till privatpersoner, småföretag och jordbruk.

Med 29 års erfarenhet och kontinuerlig vidareutbildning inom elsäkerhet och produktutveckling erbjuder Blåsmarks Elservice en professionell och personlig service.

”Alla problem går att lösa - det tar bara olika lång tid!”

Från starkström till datakabel: stickpropp 63 ampere och en datastickpropp modell RJ45

Har F-skatt och elinstallatörsbehörighet

Sidan uppdaterad:
5 oktober 2009